Bilimsel Program

Bilimsel Program
9-13 Kasım 2022

  İngilizce Oturumlarda Simultane Çeviri Olacaktır.

9 Kasım 2022 - ÇARŞAMBA

13:15 - 14:00 Açılış Konuşması
Taha BAHSİ
Tıbbi Genetik Derneği Başkanı
14:00 - 15:00 Oturum Başkanları: Mehmet ALİKAŞİFOĞLU, Hülya KAYSERİLİ
Keynote Lecture
From Mendel to Today, 200th Birthday of Gregor Mendel    
Martin ZENKER
15:00 - 15:15 KAHVE ARASI   
15:15 - 16:45 OTURUM - 1
A VISION FOR THE FUTURE OF HUMAN GENETICS

Oturum Başkanları: Mehmet Ali ERGÜN, Bernd WOLLNIK, Taha BAHSİ
15:15 - 16:00 Technologies and Strategies on How to Decipher the Non-Coding Genome    
Stefan BARAKAT
16:00 - 16:45 RNA Sequencing Applications in Medical Genetics    
Silvia CASADEI
16:45 - 17:30 Kalıtsal Meme ve Yumurtalık Kanserinin Genetik Analizi: Gen Keşfinden Tedavi ve Halk Sağlığına    
Mary-Claire KING

10 Kasım 2022 - PERŞEMBE

08:45 - 09:15 10 KASIM GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK' Ü ANMA PROGRAMI 
09:15 - 10:00 WHAT A DIFFERENCE GOOD CLINICAL GENETICS PRACTICE MAKES 
Oturum Başkanları: Munis DÜNDAR, Ferda PERÇİN
The Impact of Good Clinical Genetics on Our Daily Practice   
Pablo LAPUNZINA
10:00 - 10:15 KAHVE ARASI   
10:15 - 11:45 OTURUM - 2
GENETİK BİRİNCİ BASAMAK TANI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN

Oturum Başkanları: Uğur ÖZBEK, Oya UYGUNER
10:15 - 11:00 Precision Diagnostics
Zeynep TÜMER
11:00 - 11:45 Zebrafish, Model Organism to Gain Insight for Development, Signaling Pathways and Translational Genetics     
Didier STAINIER
11:45 - 12:15
UYDU SEMPOZYUM

“Implementing WGS-Based Rare Disease Diagnostics in the Stockholm Healthcare Region”
Moderatör: Mehmet Ali ERGÜN
Konuşmacı: Anna LINDSTRAND
12:15 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ   
13:30 - 14:00
UYDU SEMPOZYUM

“Over Kanseri Tanı ve Tedavisinde Olaparib" 

Moderatör: F. Ajlan TÜKÜN
Konuşmacılar:
Fatih KÖSE
Tevfik GÜVENAL
14:00 - 15:30 OTURUM - 3
TEDAVİ EDİLEBİLİR GENETİK HASTALIKLAR

Oturum Başkanları: Haluk AKIN, Fatma SILAN, Nur SEMERCİ
14:00 - 14:30 Doğumsal İmmünite Kusurlarında Güncel Yaklaşım
Deniz ÇAĞDAŞ AYVAZ
14:30 - 15:00 Amyotrofik Lateral Skleroz: Multifaktöriyel Hastalık Modeli ve İleri Tedavi Hedefleri
Hacer DURMUŞ TEKÇE 
15:00 - 15:30 Poligenik Prevalan Kronik Hastalıklarda Bireyselleştirilmiş Tedavi Arayışları: Genotipten Fenotipe Diabetes Mellitus
Selçuk DAĞDELEN
15:30 - 15:45 KAHVE ARASI   
15:45 - 16:45 OTURUM - 4
GENOMİK TIPTA YENİ TEKNOLOJİLER

Oturum Başkanları: Ahmet DURSUN, Haydar BAĞIŞ
15:45 - 16:15 New Frontiers in Clinical Genomics with HiFi Long-Read Sequencing    
Gerrit KUHN
16:15 - 16:45 Solving Unsolved: Introduction of Optical Genome Mapping and Solved Cases    
Tuomo MANTERE
17:00 - 18:00 "Hayata Değer Katmak"
Ahmet Şerif İZGÖREN
18:15 - 19:00 SÖZLÜ SUNUM
 
Salon-1
Oturum Başkanları: Fatma SILAN, Sinem YALÇINTEPE
Salon-2
Oturum Başkanları: Meral YİRMİBEŞ KARAOĞUZ, Şule ALTINER
Salon-3
Oturum Başkanları: Hakan GÜRKAN, Ebru MARZİOĞLU
Salon-4
Oturum Başkanları: Hülya KAYSERİLİ, Kadri KARAER
Salon-5
Oturum Başkanları: Zerrin ÇELİK, Esra ARSLAN ATEŞ

11 Kasım 2022 - CUMA

09:00 - 10:00 OTURUM - 5
PRENATAL GENETİĞE NONİNVAZİV YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: 
Sevilhan ARTAN, Meral YİRMİBEŞ KARAOĞUZ
09:00 - 09:30 Perinatoloji Disiplininde Hücre Dışı Serbest DNA Tarama Testi
Recep HAS
09:30 - 10:00 Hücre Dışı Serbest DNA Tarama Testine Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar - Türkiye Modeli
Seher BAŞARAN
10:00 - 10:15 KAHVE ARASI   
10:15 - 11:45 OTURUM - 6
PRE-İMPLANTASYON GENETİK TANI TEMEL YAKLAŞIM

Oturum Başkanları: Muhterem BAHÇE, Dilek AKTAŞ, Yusuf TUNCA
10:15 - 10:45 Recent Status of PGT-A Technology and Clinical IVF Practices    
Santiago MUNNE
10:45 - 11:15 PGT’nin IVF Uygulamaları
Cem KORKMAZ
11:15 - 11:45 PGT' de Genetik Yöntemler ve Algoritmalar
Rıdvan Seçkin ÖZEN
11:45 - 12:15
UYDU SEMPOZYUM 

"Qiagen NGS Çözümlerinin Klinikte Kullanımı"
Moderatör: Ahmet Cevdet CEYLAN
Konuşmacı: Elif DAGDAN
12:15 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ   
13:30 - 14:00
UYDU SEMPOZYUM 

FLT3 Mutasyonlarına Karşı Etkin Güç Xospata Işığında, FLT3 Mutasyonlarında Ne Durumdayız? Neler İyileştirilmeli?
Oturum Başkanı: Fevzi ALTUNTAŞ
Konuşmacılar:
Sinan DAL 
Özge Özer KAYA 
14:00 - 15:15 OTURUM - 7
HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE MOLEKÜLER TEDAVİ HEDEFLERİ 

Oturum Başkanları: Beyhan DURAK ARAS, Feride İffet ŞAHİN
14:00 - 14:40 Genetik ve Hematoloji Akılcı Hareket Planı Nasıl Olmalı? Beklentiler ve Gerçekler
Mutlu ARAT
14:40 - 15:15 Malign Lenfomalarda Hedefe Yönelik Tedaviler
Meltem Olga AKAY
15:15 - 15:30 KAHVE ARASI   
15:30 - 16:45 OTURUM - 8
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ANEMİDEN MALİGNİTEYE 

Oturum Başkanları: Selman YILDIRIM, Hakan GÜRKAN
15:30 - 16:05
Çocukluk Çağı Lösemi Yatkınlığına Yol Açan Genetik Hastalıklar
Hatice Ilgın RUHİ
16:05 - 16:45
Çocukluk Çağı Lösemilerinde Moleküler Tedavi Hedefleri
Namık Yaşar Ö ZBEK
16:45 - 17:15 TÜMÖR MİKROÇEVRESİ VE TÜMÖRGENEZİS
Oturum Başkanları: 
Abdülgani TATAR, Şebnem ÖZEMRİ SAĞ
Gizem ÇALIBAŞI KOÇAL
17:30 - 18:30 SÖZLÜ SUNUM
 
Salon-1
Oturum Başkanları: Gökay BOZKURT, Ahmet DURSUN
Salon-2
Oturum Başkanları: Sırrı ÇAM, Buğrahan DÜZ
Salon-3
Oturum Başkanları: Hatice Ilgın RUHİ, Gülay GÜLEÇ CEYLAN
Salon-4
Oturum Başkanları: Nur SEMERCİ, Ümmet ABUR
Salon-5
Oturum Başkanları: Özge ÖZALP, Burak DURMAZ

12 Kasım 2022 - CUMARTESİ

09:00 - 10:15 OTURUM - 9
ONKOLOJİDE DÜNDEN BUGÜNE VE SOLİD DOKU KANSERLERİNDE YENİ MOLEKÜLER TEDAVİ HEDEFLERİ
Oturum Başkanları:
Erdem GÖKER, Ajlan TÜKÜN, Altuğ KOÇ
09:00 - 09:30 Nobel Ödülleri ve Bilimde Merakın Önemi
Emin KANSU
09:30 - 09:55 Gastrointestinal Sistem ve Nöroendokrin Sistem Tümörlerinde Yeni Moleküler Tedavi Hedefleri
Mehmet Ali Nahit ŞENDUR
09:55 - 10:15 Prostat ve Meme Kanserinde Yeni Moleküler Tedavi Hedefleri
Mutlu DOĞAN
10:15 - 10:30 KAHVE ARASI   
10:30 - 12:00 OTURUM - 10
KANSERDE GENİŞ ÖLÇEKLİ GENETİK TESTLER

Oturum Başkanları: Taha BAHSİ, Nuri KARADURMUŞ, Haktan Bağış ERDEM
10:30 - 11:15 Kanserde Genomik Lezyonların Değerlendirilmesi   
Ahmet ZEHİR 
11:15 - 11:35 Jineko-Onkolojide Geniş Ölçekli Testlerin Tedavide Yeri
Fatih KÖSE
11:35 - 12:00 Tümör Agnostik Yaklaşımda Geniş Ölçekli Testler
Umut DEMİRCİ
12:00 - 12:30
UYDU SEMPOZYUM 

Hedefli NGS Çözümleri İle Kolaylaştırılmış Tümör Profilleme ve Kişiselleştirilmiş Tanı
Konuşmacılar: 
Altuğ KOÇ
Ayça AYKUT
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ   
13:30 - 14:00
UYDU SEMPOZYUM

Soru ve Cevaplarla HR+ HER2- İleri Evre Meme Kanserinde Yeni Odak: PIK3CA Mutasyonu ve Pimreva Tedavisi
Moderatör: Alper GEZDİRİCİ
Konuşmacı: Alper GEZDİRİCİ & Ahmet BİLİCİ

14:00 - 15:00
 
SİTOGENOMİKS 
Oturum Başkanları:
Birsen KARAMAN, Esra TUĞ
Kromotripsis     
Thomas LIEHR
15:00 - 15:15 KAHVE ARASI   
15:15 - 16:00 OTURUM - 11
Oturum Başkanları: İlter GÜNEY, Ahmet Okay ÇAĞLAYAN
Single Cell Genomics & Transcriptomics in Genetic Diseases    
Bernd WOLLNIK
16:05 - 16:45 Tıbbi Genetik Uzmanlık Eğitim Planlaması ve İstihdam Projeksiyonu
Konuşmacılar:

Mehmet KOCA, Alpay TUNCAR
17:00 - 18:30 SÖZLÜ SUNUM
 
Salon-1
Oturum Başkanları: Rıdvan Seçkin ÖZEN, Arda ÇETİNKAYA
Salon-2
Oturum Başkanları: Selman YILDIRIM, Timur TUNCALI
Salon-3
Oturum Başkanları: Oğuz ÇİLİNGİR, Evren GÜMÜŞ
Salon-4
Oturum Başkanları: Yusuf TUNCA, Şehime Gülsün TEMEL
Salon-5
Oturum Başkanları: Sevcan BOZDOĞAN, Hilmi TOZKIR

13 Kasım 2022 - PAZAR

09:30 - 10:20 GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ İÇİN KALİTE VE AKREDİTASYON SÜREÇLERİ
Oturum Başkanları:
Serdar CEYLANER, Hilmi TOZKIR
Kanay YARARBAŞ 
10:20 - 10:30 KAHVE ARASI   
10:30 - 12:00 PANEL
GENETİK DANIŞMADA ALGORİTMALAR 
Moderatörler: Hülya KAYSERİLİ, Ferda PERÇİN
Örnek Vakalar Eşliğinde Prenatal ve Postnatal Genetik Danışma
Panelistler:
Kadri KARAER, Umut ALTUNOĞLU
12:00 KAPANIŞ 

 

Etkinlik Tarihi 
9-13 Kasım 2022
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi
30 Eylül 2022
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
Bahriye JORDAN
jordan@motto.tc
www.motto.tc