Kurullar

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ajlan TÜKÜN
Prof. Dr. Beyhan DURAK ARAS
Prof. Dr. Hülya KAYSERİLİ
Prof. Dr. Mehmet Ali ERGÜN
Prof. Dr. Mehmet ALİKAŞİFOĞLU
Prof. Dr. Meral YİRMİBEŞ KARAOĞUZ
Doç. Dr. Altuğ KOÇ
Doç. Dr. Taha BAHSİ
Dr. Öğr. Üy. Ebru MARZİOĞLU ÖZDEMİR
Öğr. Gör. Dr. Şule ALTINER
Uzm. Dr. Esra ARSLAN ATEŞ

* İsimler, ünvan ve isme göre alfabetik sıralanmıştır.

Etkinlik Tarihi 
9-13 Kasım 2022
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi
10  Eylül 2022
 
Erken Kayıt Son Tarih
30 Haziran 2022
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
jordan@motto.tc
www.motto.tc