Bildiri Gönderimi

Sözlü bildiri sunum süresi 7 dakikadır.
Sözlü sunumlar hakemler tarafında formda belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir.

Değerlendirme formunu indirmek için tıklayınız

Bildiri son gönderim tarihi : 30 Eylül 2022

Bildiriler; Poster veya Sözel Olarak Sunulacaktır. 

Bildirilerinizi türkçe veya ingilizce dilinde yükleyebilirsiniz.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri gönderimleri web sitesi üzerinden yapılacaktır. Bildiri gönderirken dikkat edilmesi gereken hususlar;
Bildiriler yalnızca Kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır. 
Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir.
Gönderilen özetler, kongre bilim kurulunca ve en az iki bilimsel hakem tarafından değerlendirilecek; bildirilerin uygunluğu ile kabulüne ve sunum şekline Bilim Kurulu’nca karar verilecektir.
* Bildiriler tek yazar şeklinde yükelenmez,mutlaka birden fazla yazar dan oluşmalıdır.
* Bir kişi en fazla aynı anda 1 sözel ve 1 poster sunabilir.

BİLDİRİ SUNUMU

* Bildiriler, sözel veya poster olarak sunulacaktır.
* Sözlü Bildiriler elektronik ortamda (powerpoint, keynote, prezi vb.) olarak hazırlanıp sunulacaktır (sözlü sunum süresi bildiri değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra açıklanacaktır).
* Poster bildiriler E-Poster olarak sunulacaktır.
* Bildiri değerlendirmeleri ve kabul edilmesi aşamasından sonra, e-poster için bu sayfadan şablon yayınlanacak ve posterlerin şablona göre istenecektir.

BİLDİRİ BASIMI VE YAYIMLANMASI

* Kongre kitapçığı ve e-posterler, kongre bitiminden sonra online olarak kongre web sayfasında yayımlanacaktır.
* Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için, sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur.

Poster Bildiri Özellikleri:

* Bildirilerinin poster olarak kabul edildiği kendilerine iletilen katılımcılar, kongre düzenleyicileri tarafından kendilerine iletilen zaman ve yerde posterlerini sergilemek üzere başvuracaklardır. 
Poster sunumlar ile ilgili detaylar ileriki günlerde buradan paylaşılacaktır..

Etkinlik Tarihi 
9-13 Kasım 2022
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi
30 Eylül 2022
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
Bahriye JORDAN
jordan@motto.tc
www.motto.tc